Προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας

ΕΞΕ-168824-2021-Τροποποίηση-ν.2226-1994-αναφορικά-με-τα-προσόντα-των-υποψηφίων-για-εισαγωγή-στις-Σχολές-της-Ελληνικής-ΑστυνομίαςΛήψη