Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές σωμάτων σφαλείας με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας...

Τομέας Πρόνοιας και Ευεξίας

Περιγραφή Επαγγέλματος: Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να βοηθά το παιδαγωγικό προσωπικό ή να το αντικαθιστά κατά περίπτωση στα ακόλουθα καθήκοντα: *...

Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Άτομα με ενδιαφέροντα και κλίση στα οικονομικά θα πρέπει να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας στις ειδικότητες του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας τόσο της τουριστικής βιομηχανίας,...

Τομέας Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής

Ο απόφοιτος του τομέα Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής του ΕΠΑ.Λ. εγκαθιστά, συντηρεί, επισκευάζει και διαχειρίζεται τα δίκτυα και τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συσκευών...