Ώρες ενημέρωσης

Οι ώρες κατά τις οποίες μπορούν να προσέλθουν οι γονείς προς ενημέρωση επιδόσεων είναι οι παρακάτω:

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση