Τεχνικός Οχημάτων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας

Αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:

– έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου

– έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου

Μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες:

– μηχανοτεχνίτη (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)

– τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)

– τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)

– τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (απαιτείται πτυχίο και 1έτος προϋπηρεσίας)

– τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)

– ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)

Έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:

– στους οργανισμούς ΔΕΚΟ

– σε Δημόσιες υπηρεσίες

– σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – οχημάτων

– σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων

– σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων

– σαν ελεύθερος επαγγελματίας