Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας

Read Time:2 Minute, 45 Second

Άτομα με ενδιαφέροντα και κλίση στα οικονομικά θα πρέπει να εξετάσουν την προοπτική σταδιοδρομίας στις ειδικότητες του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας τόσο της τουριστικής βιομηχανίας, όσο και των τμημάτων της διοίκησης και της οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων. Ο επαγγελματικός τομέας Διοίκησης & Οικονομίας περιέχει τις εξής ειδικότητες:

 • Υπάλληλος Διοίκησης και Οικονομικών Υπηρεσιών
 • Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων
 • Υπάλληλος Εμπορίας και Διαφήμισης
 • Υπάλληλος Αποθήκης και Συστημάτων Εφοδιασμού

Ο εν λόγω τομέας προσφέρει στους αποφοίτους του τη δυνατότητα να αναζητήσουν εργασία και να απασχοληθούν σε επαγγέλματα τα οποία εμφανίζουν αυξημένη ζήτηση καθώς θεωρούνται αιχμής στο σύγχρονο οικονομικό περιβάλλον. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται ιδιαίτερα σε περιοχές με ανεπτυγμένες επιχειρηματικές και τουριστικές υποδομές, όπως η Πάρος.

Οι μαθητές που στη Β΄ τάξη των ΕΠΑ.Λ. επιλέγουν τον Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας μπορούν να συνεχίσουν στην Γ΄ τάξη σπουδάζοντας μία εκ των δύο ειδικοτήτων που λειτουργούν στο ΕΠΑ.Λ. Πάρου. Συγκεκριμένα:

Α) Υπάλληλος Διοίκησης & Οικονομικών Υπηρεσιών

Περιγραφή

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθούν επαγγελματικά σε μια μεγάλη ποικιλία θέσεων εργασίας, με καθήκοντα και αρμοδιότητες όπως:

 • Τήρηση λογιστικών βιβλίων Α΄ και Β΄ κατηγορίας
 • Συμμετοχή στη λειτουργία λογιστηρίου, με τη συγκέντρωση και τον έλεγχο όλων των στοιχείων που αφορούν στην οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης
 • Αρχειοθέτηση εγγράφων, παροχή πληροφοριών από το τηλέφωνο και εξυπηρέτηση πελατών
 • Παρακολούθηση της κίνησης λογαριασμών των πελατών
 • Προετοιμασία και αποστολή επιστολών, δακτυλογράφηση και αρχειοθέτηση εγγράφων
 • Φροντίδα για την είσπραξη λογαριασμών και την εξόφληση οφειλών
 • Διεκπεραίωση τραπεζικών εργασιών καθώς και εργασιών σχετικών με τα ασφαλιστικά ταμεία
 • Οργάνωση και διεκπεραίωση συσκέψεων, ταξιδιών, συναντήσεων και συνεντεύξεων ανωτέρων στελεχών
 • Χειρισμό όλων των σύγχρονων μηχανών γραφείου οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διεκπεραίωση των προαναφερθέντων καθηκόντων

Επαγγελματικές προοπτικές

Σύμφωνα με τα παραπάνω, μπορούν να απασχοληθούν σε:

 • Λογιστικά γραφεία και λογιστήρια ιδιωτικών επιχειρήσεων και εταιρειών
 • Δημόσιες Υπηρεσίες και οικονομικές υπηρεσίες υπουργείων
 • Τράπεζες και Οργανισμούς
 • Χρηματιστήριο και χρηματιστηριακά γραφεία
 • Ασφαλιστικά ταμεία και ασφαλιστικά γραφεία
 • Συνεταιρισμούς
 • Υπηρεσίες υγείας
 • Γραμματείες δημοσίων οργανισμών και ιδιωτικών επιχειρήσεων
 • Ναυτιλιακές επιχειρήσεις

Β) Υπάλληλος Τουριστικών Επιχειρήσεων

Περιγραφή

Οι πτυχιούχοι της ειδικότητας είναι σε θέση να ανταποκριθούν επαγγελματικά σε ένα πλήθος θέσεων εργασίας που προσφέρονται από ποικίλες επιχειρήσεις του ευρύτερου τουριστικού τομέα, με καθήκοντα και αρμοδιότητες όπως:

 • Διοίκηση και διεύθυνση τουριστικών επιχειρήσεων
 • Υποδοχή πελατών
 • Ενημέρωση σχετικά με τις προσφερόμενες από την επιχείρηση υπηρεσίες και εξυπηρέτηση των αναγκών τους
 • Διοργάνωση ψυχαγωγικών εκδηλώσεων
 • Έκδοση εισιτηρίων και κρατήσεις για διαμονή σε ξενοδοχεία
 • Δημιουργία τουριστικών πακέτων και προώθησή τους στους πελάτες
 • Ενοικίαση μεταφορικών μέσων
 • Προμήθειες και ποιοτικό έλεγχο των προσφερόμενων αγαθών και υπηρεσιών
 • Δημόσιες σχέσεις και εξασφάλιση απρόσκοπτης επικοινωνίας με τους πελάτες αλλά και με το υπόλοιπο προσωπικό της επιχείρησης
 • Παροχή πληροφοριών σχετικών με τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής που εργάζονται

Επαγγελματικές προοπτικές

Σύμφωνα με όλα αυτά, μπορούν να απασχοληθούν σε:

 • Υπηρεσίες του Ε.Ο.Τ.
 • Μεγάλες ή μικρές ξενοδοχειακές μονάδες
 • Τουριστικά συγκροτήματα
 • Επιχειρήσεις εστίασης και ψυχαγωγίας τουριστών
 • Τουριστικά γραφεία
 • Κάμπινγκ και κατασκηνώσεις
 • Γραφεία ενοικίασης αυτοκινήτων
 • Ναυτιλιακά γραφεία και αεροπορικές εταιρείες

Γ) Σπουδές

Φυσικά, οι απόφοιτοι και των δύο ειδικοτήτων του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας, όπως και όλοι οι απόφοιτοι των ΕΠΑ.Λ., έχουν τις εξής επιλογές περαιτέρω συνέχισης των σπουδών τους:

 • Στα ιδιωτικά ή δημόσια Ι.Ε.Κ. (στο 1ο έτος οποιασδήποτε ειδικότητας ή στο 2ο έτος ειδικότητας αντίστοιχης του τομέα Διοίκησης και Οικονομίας)
 • Σε μια ιδιαιτέρως πλούσια σειρά τμημάτων των Α.Ε.Ι. και Α.Τ.Ε.Ι. (Ανώτατα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα), μέσα από ειδικές για τους αποφοίτους ΕΠΑ.Λ. πανελλαδικές εξετάσεις
 • Στα Μεταλυκειακά τμήματα Μαθητείας του Τομέα Διοίκησης και Οικονομίας προκειμένου να αναβαθμίσουν το πτυχίο τους και να αποκτήσουν έμμισθη επαγγελματική εμπειρία σε θέσεις εργασίας της ειδικότητάς τους και σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
Previous post Τομέας Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής
Next post Τομέας Πληροφορικής