Τομέας Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής

Read Time:1 Minute, 53 Second

Ο απόφοιτος του τομέα Ηλεκτρολογίας και Ηλεκτρονικής του ΕΠΑ.Λ. εγκαθιστά, συντηρεί, επισκευάζει και διαχειρίζεται τα δίκτυα και τα συστήματα ηλεκτρικής ενέργειας, τηλεπικοινωνιακών και ηλεκτρονικών συσκευών και συστημάτων, καθώς και τα συστήματα αυτόματου ελέγχου.

Τα συστήματα Η/Υ, τα δίκτυα υπολογιστών ή ηλεκτρικής ενέργειας, οι τηλεπικοινωνιακές και ηλεκτρονικές συσκευές και συστήματα έχουν αυξημένο βαθμό πολυπλοκότητας. Επομένως, για τη μελέτη, κατασκευή, εγκατάσταση και συντήρησή τους απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις και κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό.

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων και Δικτύων μπορεί να:

 • σχεδιάζει και να κατασκευάζει ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων και βιομηχανικών χώρων
 • μετράει και να ελέγχει την ασφαλή λειτουργία της ηλεκτρικής εγκατάστασης και συσκευών
 • συντηρεί, εντοπίζει και επισκευάζει βλάβες ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και μηχανών
 • βελτιώνει και εκσυγχρονίζει την εγκατάσταση με σύγχρονη τεχνολογία

Μπορεί να εργαστεί ως:

 • ελεύθερος επαγγελματίας εγκαταστάτης με δικό του πελατολόγιο
 • ειδικευμένος τεχνικός σε συνεργεία μεγάλων κατασκευών
 • ιδιοκτήτης ή ειδικευμένος πωλητής σε καταστήματα ηλεκτρολογικών ειδών
 • δημόσιος υπάλληλος, σαν συντηρητής, σε ΟΤΑ, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ με διαγωνισμούς
 • ιδιωτικός υπάλληλος και ηλεκτροτεχνίτης σε εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και ηλεκτρογερανών

Ειδικότητα: Τεχνικός Ηλεκτρονικών & Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων, Δικτύων & Τηλεπικοινωνιών

Ο απόφοιτος της ειδικότητας Τεχνικός Ηλεκτρονικών και Υπολογιστικών Συστημάτων, Εγκαταστάσεων είναι σε θέση να:

 • συναρμολογεί, εγκαθιστά και ελέγχει την λειτουργία Η/Υ και περιφερειακών συσκευών και δικτύων
 • εγκαθιστά Δομημένες Καλωδιώσεις για Δίκτυα Υπολογιστών
 • προχωρεί σε διάγνωση, συντήρηση και επισκευή βλαβών Η/Υ, περιφερειακών και δικτύων
 • κάνει τις εγκαταστάσεις και ρυθμίσεις προγραμμάτων που είναι απαραίτητες για την καλύτερη απόδοση απλών Η/Υ, συνδέσεις περιφερειακών ή Δικτύων
 • χειρίζεται προγράμματα διαχείρισης του Διαδικτύου

Μπορεί να εργαστεί ως μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή ως υπάλληλος σε:

 • βιομηχανία ή βιοτεχνία ή εταιρεία συναρμολόγησης Η/Υ
 • τεχνική εταιρεία ή συνεργείο εγκατάστασης συστημάτων Η/Υ και δικτύων
 • τεχνική εταιρεία εγκατάστασης δομημένων καλωδιώσεων για δίκτυα Η/Υ
 • υπολογιστικά κέντρα μικρών ή μεγάλων εταιρειών ή παροχές υπηρεσιών του διαδικτύου
 • καταστήματα πώλησης Η/Υ και δικτυακών προϊόντων
 • τεχνικές υπηρεσίες του Δημοσίου ή του ιδιωτικού τομέα που απασχολούνται με συντήρηση και επισκευή υπολογιστικών συστημάτων και δικτύων

Επίσης ως Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών μπορεί να εργαστεί ως μέλος ομάδας ή αυτόνομα ή ως υπάλληλος σε:

 • βιομηχανία ή βιοτεχνία κατασκευής, συναρμολόγησης, συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικών συσκευών καταναλωτικού χαρακτήρα ή ραδιοτηλεοπτικών συσκευών οικιακής χρήσης
 • εταιρεία ή εργαστήριο επισκευής και εγκατάστασης συσκευών ήχου και εικόνας, καθώς και εγκατάστασης κεντρικών κεραιών
 • καταστήματα πώλησης ηλεκτρονικών συσκευών ήχου και εικόνας
Next post Τομέας Διοίκησης και Οικονομίας