Απόδοση κωδικού για την συμπλήρωση του Μηχανογραφικού δελτίου 2022

Read Time:46 Second

Σας ενημερώνουμε ότι από την Τρίτη 21 Ιουνίου 2022 έως Παρασκευή 24 Ιουνίου 2022 και ώρα 8.00 με 12.00 , θα μπορείτε να προσέλθετε στην σχολική μονάδα ώστε να σας δοθεί κωδικός εισόδου στην πλατφόρμα κατάθεσης μηχανογραφικού δελτίου. Απευθύνεται σε:


–Τελειόφοιτους και απόφοιτους που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή
στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2022, προκειμένου να υποβάλλουν Μηχανογραφικό
Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση ή/και Παράλληλο Μηχανογραφικό Δελτίο για
εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.
–Τελειόφοιτους που δε συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις για την εισαγωγή στην
τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2022, προκειμένου να υποβάλλουν Παράλληλο
Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στα Δημόσια ΙΕΚ.
–Απόφοιτοι με την κατηγορία 10% που συμμετέχουν στις πανελλαδικές εξετάσεις χωρίς νέα
εξέταση για την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για το έτος 2022, προκειμένου να
υποβάλλουν Μηχανογραφικό Δελτίο για εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι υποψήφιοι να προσέλθουν στη σχολική μονάδα υποχρεωτικά με προστατευτική μάσκα, το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας και το δελτίο εξεταζομένου.

Previous post Μηνυμα Περιφέρειας για τις εξετάσεις
Next post Συμπληρωματική προκήρυξη για στρατιωτικές σχολές