Καθορισμός των προσόντων, των προϋποθέσεων, των κατηγοριών των υποψηφίων, των κωλυμάτων κατάταξης και των διαδικασιών για την εισαγωγή στις Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. και Δοκίμων Λιμενοφυλάκων με το σύστημα των Πανελλαδικών Εξετάσεων

Read Time:1 Second
Previous post Προσόντα των υποψηφίων για εισαγωγή στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας
Next post Update 21/02/22. προκήρυξης διαγωνισμού επιλογής σπουδαστών για το 1ο έτος στις στρατιωτικές σχολές ακαδημαϊκού έτους 2022-2023