ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ως ώρα προσέλευσης των υποψηφίων ορίζεται η 7:45 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε: Ταυτότητα Δελτίο εξεταζομένου Στυλό μπλέ (2) Προαιρετικά και...