Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Κωπηλασίας των ΓΕ.Λ. και ΕΠΑ.Λ., σχολικού έτους 2023-2024

Αγαπητοί, Σας γνωστοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 34240/2024 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Προκήρυξη Πανελλήνιων Αγώνων Κωπηλασίας των...