Κατάθεση Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων Κλάσης 2027

Σας δημοσιοποιούμε έγγραφο Οδηγιών κατάθεσης Δελτίου Απογραφής Στρατεύσιμων Κλάσης 2027. Αφορά τους γεννημένους το έτος 2006 άρρεν μαθητές της σχολικής μας μονάδας. Εκ της Διευθύνσεως myschool_prosklisi_strateusimwn_klasi_2027Λήψη

Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την εισαγωγή στις Σχολές του Λιμενικού Σώματος, στις Στρατιωτικές Σχολές, στις Σχολές του Πυροσβεστικού Σώματος, στις Σχολές της Ελληνικής Αστυνομίας και υγειονομικών εξετάσεων

Σας δημοσιοποιούμε ψηφιακά υπογεγραμμένο το με αριθμό πρωτ. 132268/2023 έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (ΥΠΑΙΘΑ) με Θέμα «Διενέργεια προκαταρκτικών εξετάσεων (ΠΚΕ) για την...