Οριστικά αποτελέσματα μαθητείας 2022-23

ΒΟΗΘΟΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΟΙΟΚΟΜΩΝ_rotatedΛήψη ΒΟΗΘΟΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ_rotatedΛήψη ΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_rotatedΛήψη ΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΣΤΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΚΑΙ-ΔΙΚΤΥΩΝ_rotatedΛήψη ΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ_rotatedΛήψη