Τομέας Πρόνοιας και Ευεξίας

Περιγραφή Επαγγέλματος: Ο απόφοιτος της ειδικότητας αποκτά γνώσεις και δεξιότητες προκειμένου να βοηθά το παιδαγωγικό προσωπικό ή να το αντικαθιστά κατά περίπτωση στα ακόλουθα καθήκοντα: *...