Α. Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2024 Β. Ηλεκτρονική υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού (Π.Μ.Δ) 2024 Γ. Βεβαίωση Συμμετοχής για τις πανελλαδικές εξετάσεις ΓΕΛ ή ΕΠΑΛ 2024

Εγκύκλιος-ΥΠΟΒΟΛΗ-ΜΔ-ΚΑΙ-ΠΜΔ-ΠΑΡΑΜΟΝΗ-ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ-2024-με-ΑΔΑΛήψη

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Ως ώρα προσέλευσης των υποψηφίων ορίζεται η 7:45 π.μ. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε: Ταυτότητα Δελτίο εξεταζομένου Στυλό μπλέ (2) Προαιρετικά και...