Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων μαθητείας

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων μαθητείας 2021 για τις παρακάτω ειδικότητες: ΤΕΧΝΙΚΟΣΟΧΗΜΑΤΩΝ2021-11-09-15-30-27Λήψη ΒΟΗΘΟΣΝΟΣΗΛΕΥΤΗ2021-11-09-15-30-41Λήψη ΒΟΗΘΟΣΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ2021-11-09-15-30-36Λήψη