Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων μαθητευόμενων για συμμετοχή στο Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας – περιόδου 2023-2024

Στην παρούσα ανάρτηση, επισυναπτόμεννα θα βρείτε αρχείο, της πρόσκλησης του Αναπληρωτή Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ για υποβολή αιτήσεων στο Μεταλυκειακό Έτος - Τάξη...

Οριστικά αποτελέσματα μαθητείας 2022-23

ΒΟΗΘΟΣ-ΒΡΕΦΟΝΗΠΟΙΟΚΟΜΩΝ_rotatedΛήψη ΒΟΗΘΟΣ-ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ_rotatedΛήψη ΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ_rotatedΛήψη ΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ-ΣΥΣΤΗΜΣΤΩΝ-ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ-ΚΑΙ-ΔΙΚΤΥΩΝ_rotatedΛήψη ΤΕΧΝΙΚΟΣ-ΟΧΗΜΑΤΩΝ_rotatedΛήψη

Πινακες κατάταξης Μαθητεία 2022-23

ΤΕΧΝΙΚΟΣΟΧΗΜΑΤΩΝ2022-09-29-08-31-28Λήψη ΤΕΧΝΙΚΟΣΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝΣΥΣΤΗΜΑΤ2022-09-29-08-31-25Λήψη ΤΕΧΝΙΚΟΣΕΦΑΡΜΟΓΩΝΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ2022-09-29-08-31-36Λήψη ΒΟΗΘΟΣΝΟΣΗΛΕΥΤΗ2022-09-29-08-31-33Λήψη ΒΟΗΘΟΣΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ2022-09-29-08-31-30Λήψη

Οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων μαθητείας

Αναρτήθηκαν οι οριστικοί πίνακες κατάταξης υποψηφίων μαθητείας 2021 για τις παρακάτω ειδικότητες: ΤΕΧΝΙΚΟΣΟΧΗΜΑΤΩΝ2021-11-09-15-30-27Λήψη ΒΟΗΘΟΣΝΟΣΗΛΕΥΤΗ2021-11-09-15-30-41Λήψη ΒΟΗΘΟΣΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ2021-11-09-15-30-36Λήψη