• πρόσοψη σχολείου

  • προαύλιο σχολείου

  • πρόσοψη σχολείου

  • προαύλιο σχολείου

Copyright 2020 - Βροχίδης Θεόπεμπτος ΠΕ20 email tvroch@gmail.com

 

Το Εργαστήριο της Νοσηλευτικής του Επαγγελματικού Λυκείου Λέρου, μπορεί κάλλιστα να θεωρηθεί πρότυπο εργαστήριο, ικανό να προσφέρει όλες τις απαραίτητες θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις στους μαθητές της Λέρου, που ακολουθούν αυτόν τον νευραλγικό και με εργασιακό μέλλον Τομέα.

nos1

 

 

Οι μαθητές του Τομέα Υγείας και Πρόνοιας μέσα από το άρτια εξοπλισμένο εργαστηριακό χώρο που έχουν στη διάθεσή τους, θα είναι σε θέση να απολαμβάνουν μια ολιστική θεωρητική και πρακτική παροχή γνώσεων του γνωστικού τους αντικειμένου. Με αυτό τον τρόπο αναβαθμίζεται το προσφερόμενο εκπαιδευτικό έργο, δίνοντας αφενός στον εκπαιδευτικό λειτουργό τα απαραίτητα «εργαλεία» και αφετέρου στο μαθητή την ευκαιρία να αποκτήσει ολιστικές γνώσεις πάνω στο αντικείμενο σπουδών του.

 

nos2

 

nos3