• πρόσοψη σχολείου

  • προαύλιο σχολείου

  • πρόσοψη σχολείου

  • προαύλιο σχολείου

Copyright 2020 - Βροχίδης Θεόπεμπτος ΠΕ20 email tvroch@gmail.com

 

Στο 1ου ΕΠΑΛ Λέρου λειτουργεί το εργαστήριο Οχημάτων. Είναι ικανοποιητικά εξοπλισμένο ώστε να πραγματοποιούνται τα εξής μαθήματα ειδικότητας :

 

Μηχανές Εσωτερικής Καύσης Ι, Συστήματα Αυτοκινήτου Ι, Ηλεκτρικό Σύστημα Αυτοκινήτου για τη Β’ τάξη και Μηχανές Εσωτερικής Καύσης ΙΙ, Συστήματα

Αυτοκινήτου ΙΙ και Τεχνολογία Ελέγχου και Διαγνώσεων για τη Γ’ τάξη.

mix4

 

mix1

 

 

mix2

 

 mix3