• πρόσοψη σχολείου

  • προαύλιο σχολείου

  • πρόσοψη σχολείου

  • προαύλιο σχολείου

Copyright 2020 - Βροχίδης Θεόπεμπτος ΠΕ20 email tvroch@gmail.com

 

TΟΜΕΑΣ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ: Τεχνικός Οχημάτων

Ο απόφοιτος της ειδικότητας

 

Αποκτά δεξιότητες που τον καθιστά ικανό να εργαστεί σε διάφορους τομείς που σχετίζονται με το αυτοκίνητο, όπως:

- έλεγχο λειτουργίας επισκευή, συντήρηση του ηλεκτρικού συστήματος αυτοκινήτου

- έλεγχο λειτουργίας, επισκευή, συντήρηση ηλεκτρομηχανικών συστημάτων και συστημάτων αυτοματισμού του αυτοκινήτου

Μπορεί να αποκτήσει τις παρακάτω επαγγελματικές άδειες:

- μηχανοτεχνίτη (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)

- τεχνίτη συστήματος πέδησης ή αναρτήσεων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)

- τεχνίτη αντλιών πετρελαιοκινητήρων ή εξαερωτήρων (απαιτείται πτυχίο και 1 έτος προϋπηρεσίας)

- τεχνίτη μοτοσυκλετών και μοτοποδηλάτων (απαιτείται πτυχίο και 1έτος προϋπηρεσίας)

- τεχνίτη αμαξωμάτων (φανοποιού) (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)

- ηλεκτροτεχνίτη ή τεχνίτη οργάνων (απαιτείται πτυχίο και 2 έτη προϋπηρεσίας)

Έχει τη δυνατότητα να εργαστεί:

- στους οργανισμούς ΔΕΚΟ

- σε Δημόσιες υπηρεσίες

- σε συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων – οχημάτων

- σε βιομηχανίες παραγωγής αυτοκινήτων

- σε εταιρείες εμπορίας ηλεκτρολογικών και ηλεκτρονικών ειδών αυτοκινήτων

- σαν ελεύθερος επαγγελματίας

 

Μαθητές του Τομέα Μηχανολογίας μπορούν να εισαχθουν στις παρακάτω σχολές *

α) Τμήματα για υποψηφίους όλων των τομέων (κοινά)

β)Τμήματα για υποψηφίους Μηχανολογίας

 *επειδή το μηχανογραφικό αλλάζει ανά τακτά χρονικά διαστήματα καλύτερα να επικοινωνείτε με το σχολείο!!!!